БИОСКОП АКАДЕМИЈЕ 28

Четвртак 15-среда 21.02.2018.

 

БЕРЛИНСКИ СИНДРОМ……………… 20:00

(Аустралија 2017, 116′)

 

*Филмских пројекција неће бити 24-26. фебруара због манифестације „Рођендан џеза“

Цена карте 250 дин.

Сваке среде – ФИЛМСКА АКЦИЈА – цена карте само 150 дин!

Инфо: 011 3616 020

W W W . A K A D E M I J A 2 8 . C O М