Najlepse srp copy

Најлепше српске бајке

>>> Представа „ Најлепше српске бајке“  има за циљ да децу упозна са дивним српским народним бајкама, које су у данашње време помало заборављене. Како су бајке најомиљеније дечије штиво, овом представом желели смо да заинтресујемо децу и њихове родитеље за народну литературу за децу у којој, као и у свим бајкама, побеђују љубав, поштење и доброта. Пошли смо од чињенице да нас „бајке уче животу“, те смо кроз неколико бајки које су обрађене у овој представи промовисали највише вредности као што су: поштење, марљивост, доброта, племенитост, храброст, саосећање, истинољубивост, љубав.

>>> С обзиром да су српске народне бајке помало заборављене због архаичног и неразумљивог стила којим су писане, представа „Најлепше српске бајке“ представља адаптацију  познатих српских бајки и писана је модерним језиком који је прилагођен савременом тренутку. Представа је интерактивног и едукативног карактера и нaмeњeнa je нajмлaђoj публици узрaстa oд 2. дo 12. гoдинe, са живoписнoм сцeнoгрaфиjoм, мaштoвитим кoстимимa, мaскaмa и луткама.

Представа је реализована у сарадњи са Градом Београдом – Градским секретаријатом за културу.

Текст и режија:

Татјана Миланов и Никола Марковић

Глумци:

Драгиша Косара, Никола Марковић и Татјана Миланов

Музика:

Константин Ацевски и Зоран Несторовић

Сценографија и лутке:

Tатјана Миланов

Костим:

Светлана Зојкић

Добродошли у Академију 28!